In The News  

2017 Dubrobnik Duathlon

Invite Friends

Past Event
Host: Made Zeravica
Start: Saturday, February 4, 2017 10:00am
Repeat: No
Activity: Triathlon
Location: Dubrovnik Luka Gruž - 20000 Dubrovnik, Croatia
City: Dubrovnik, Croatia | View Map
1396 Views | 0 Posts

Details:
DUATLON utrku (RUN-BIKE-RUN) u sklopu feste Sv Vlaha organizira Triatlon klub Dubrovnik, a mogu se prijaviti svi zainteresirani, najkasnije do petka 03. velja?e u 12:00h.
Pravila:
Na utrci se natje?u individualni natjecatelji.
Natjecatelji moraju biti stariji od 16 godina, natjecati se mogu i mla?i uz pismenu suglasnost roditelja.
Sudjelovanje je na vlastitu odgovornost.
Kotizacija:
Kotizacija za utrku iznosi 50 kn po natjecatelju/natjecateljici. Natjecateljima ?e biti osigurana okrepa nakon utrke i prigodne medalje za pobjednike. Cjelokupni iznos kotizacije upla?uje se na žiro ra?un Triatlon Kluba Dubrovnik, najkasnije do petka 03. velja?e u 12:00h.
PODACI ZA UPLATU
PRIMATELJ:Triatlon Klub Dubrovnik
BROJ RA?UNA: HR7024070001100450601
OPIS PLA?ANJA: duatlon + ime i prezime
Datum i vrijeme:
Utrka ?e se održati u Subotu, 04. velja?e 2017. godine. Organizator zadržava pravo odga?anja ili otkazivanja utrke zbog vremenskih neprilika ili više sile.

Kaciga obavezna!

PRIJAVE: www.racecollector.com

Lokacija utrke:
Utrka ?e se održati na podru?ju Luke Dubrovnik, dužina staze za tr?anje 5000m (dva kruga x 2.5km), 20km bicikl (6krugova x 3.3km), tr?anje 2500m (jedan krug 2.5km).

Ostale informacije možete dobiti na: info@dubrovnik-triathlon.com

Attended: 1

Click to Share
Event Conversations:
Add Comment:

  
hifives
  
Pople Who Like This
X

Members Only!

Log In or

Close