In The News  

U BOJAMA RUJA

Invite Friends

Past Event
Group: Planinari Pan?evo
Host: Srdjan Mitrovic
Start: Sunday, October 9, 2016 7:30pm
Repeat: No
Activity: Hiking
Location: Deliblatska peš?ara (predeo ?ardak, Omladinsko naselje) oko 7 km od sela Deliblato (Opština Kovin)
City: Deliblatska Peš?ara, Serbia | View Map
1866 Views | 0 Posts

Details:
ORGANIZATOR je PD “JELENAK” iz Pan?eva. Manifestacija je u zvani?nom kalendaru akcija Planinarskih saveza Vojvodine i Srbije za 2016. godinu.

U?EŠ?E: Pravo u?eš?a imaju svi zainteresovani, planinarske i ekološke organizacije, udruženja gra?ana, grupe i pojedinci.

Napomena: Svi u?estvuju na sopstvenu odgovornost u odnosu na svoje psihofizi?ke mogu?nosti i zdravstveno stanje. Svaki u?esnik je dužan da se pridržava planinarske etike i uputstava organizatora. Svi u?esnici, osim dece osnovnih škola, kreta?e se samostalno, stazom po izboru. Mapa staza ?e se na startu deliti besplatno. Na stazama ?e biti ukupno 15 kontrolnih ta?aka (rastojanja izme?u kontrolnih ta?aka su 2-5 km) na kojima ?e se nalaziti kontrolori.

VODA: Potrebno je sa sobom nositi 1-1,5 l vode jer vode nema na ve?ini kontrolnih ta?aka.

Polazak organizovanih autobusa iz Pan?eva je u 7,30h na parkingu Hale sportova.

Cena prevoza je 800 dinara.

Prijave uz uplatu se primaju na redovnim sastancima društva u Domu omladine, ?etvrtkom 19-20,30h (uplate i prijave za organizovani prevoz se primaju do 29.septembra 2016. godine)

Attended: 2

Click to Share
Event Conversations:
Add Comment:

  
hifives
  
Pople Who Like This
X

Members Only!

Log In or

Close